Vitaj na stránke hmfoto.art 
Fotografii a videu sa venujem preto, lebo ma to baví. Velˇmi. Je mi velˇkou ctˇou, zˇe mnohé  fotografie a príbehy mojich mladomanzˇelov, získali významné celosvetové ocenenia. Môzˇesˇ si ich prezrieť prostredníctvom linkov pod týmto textom. 
Osobitné podˇakovanie patrí mojej polovičke, manzˇelovi a spoluautorovi Majkovi, bez ktorého by som  dnes nebola cˇím som a tam, kde som 
Helen Jankovicˇová Kovácˇová


recenzie:

napísali o nás :
Back to Top